دانلود با لینک مستقیم فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها

مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها
کلمات کلیدی:ارزیابی عملکرد با DEA,ارزیابی عملکرد در شرکت های تعاونی,ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی,ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها,ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی با تحلیل پوششی داده ها,مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی با DEA,مبانی نظری ارزیابی عملکرد,پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد
دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها

هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

چکیده

یکی از دغدغه های مدیران سازمان ها، آگاهی آنها از عملکرد سیستم های تحت مدیریت آنهاست. هدف اصلی این تحقیق، یافتن مقادیر کارایی هر یک از شرکت های تعاونی شهرستان رشت و شناسایی دلایل ناکارایی شرکت های تعاونی مورد بررسی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد. در نهایت درصدد ارائه راهکارهای منطقی بهبود عملکرد شرکت های تعاونی و ارائه استراتژی مناسب با استفاده از این تکنیک هستیم. کارایی هر یک از واحدهای شرکت های تعاونی به عنوان متغیر وابسته و شاخص های ورودی و خروجی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته می شوند.


پژوهش حاضر فرضیه ندارد، بلکه سنجش کارایی، مقایسه و تحلیل صورت می گیرد. این تحقیق در سطح شرکت های تعاونی شهرستان رشت انجام می شود و بالطبع قابلیت اجرا در شرکتهای تعاونی را دارد. نوع و روش تحقیق، تحلیلی ـ توصیفی بوده،روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، اسنادو مدارک موجود در شرکت های تعاونی شهرستان رشت بوده و در نهایت داده های مرتبط به شاخص ها با استفاده از مدل انتخابی و تحت نرم افزار DEA-SOLVERحل شده و خروجی ها تحلیل شدند.

کلید واژگان: تحلیل پوشش داده ها (DEA)، کارایی، ارزیابی عملکرد، رتبه بندی، ترازنامه.

ضرورت و اهمیت تحقیق

ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از ضروری ترین زیر مجموعه های وظیفه کنترل ـ یکی از چهار عنصر دانش سازمان و مدیریت ـ در سازمانها است که به اندازه گیری و سنجش وضع موجود می پردازد تا بتوان از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری در مورد ادامه، تعدیل و یا جلوگیری از کاری که در حال انجام است استفاده نمود. سیستم ارزیابی کارایی سازمان ها، یک مکانیزم مهم کنترل در راستای خط مشی ها و سیاست های کلی سازمان بوده و اطلاعات مهم و حیاتی را در خصوص میزان تناسب و سازگاری کارایی واحدها با برنامه ها، در اختیار مدیران قرار می دهند، البته وقوع این امر در گرو آن است که:

نظام ارزیابی کارایی از جامعیت کافی برخوردار باشد تا نتایج آن قابل استفاده بوده و تمام جوانب فعالیت ها را مدنظر قرار دهد (اداره تحقیقات و برنامه ریزی، 1384).

اهداف تحقیق

هدف اساسی این تحقیق ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل DEA است. در این راستا اهداف فرعی تحقیق نیز که مدنظر است عبارتند از:

- شناخت شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت و تعیین میزان کارایی و ناکارایی آنها و نیز نقاط قوت و ضعف آنها وهمچنین رتبه بندی شرکت های تعاونی شهرستان رشت

- شناسائی شرکت های تعاونی الگو به عنوان تعاونی های کارا ـ شناخت میزان اثرگذاری شاخص های مؤثر بر کارائی و برنامه ریزی به منظور استفاده بهینه از تمام پتانسیل های موجود در زمینه ارائه خدمت. ارائه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا.


فهرست مطالب


فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه 10

2-1-1شرکت تعاونی 10

2-2- مروری بر ادبیات موضوع 11

2-2-1- تعاریف ارزیابی عملکرد 11

2-2-2- سابقه ارزیابی عملکرد 12

2-2-3- تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران 12

2-2-4- فرایند ارزیابی؛ مراحل ارزیابی عملکرد 13

2-2-5- اثرات ارزیابی عملکرد 14

2-2-6- اهمیت ارزشیابی عملکرد 14

2-2-7- ابعاد ارزیابی عملکرد 15

2-2-7-1عملکرد کارکنان 15

2-2-7-2ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان 15

2-2-7-3- ارزیابی عملکرد مدیر 15

2-2-8- تعریف کارایی 16

2-2-9- مفهوم بهره وری 17

2-2-10 روشهای کلی اندازه گیری کارایی 19

2-2-10-1روشهای پارامتری 19

2-2-10-2 روشهای غیرپارامتری 19

2-2-11انواع کارایی 22

2-2-11-1 كارايي فني يا تكنيكي 22

2-2-11-2 كارايي تخصيصي 23

2-2-11-3 كارايي اقتصادي 23

2-2-11-4 كارايي مقياس 23

2-2-12 روش تحلیل پوشش دادهها 24

2-2-13 اندازه گیری کارایی با روش تحلیل پوششی داده ها 26

2-2-13-1 روش تابع مرزی تصادفی 26

2-2-13-2روش تحلیل پوششی داده ها 26

2-2-14 تحلیل پوششی داده ها 27

2-2-15 انواع مدلهای تحلیل پوششی داده ها 30

2-2-16 مزایای روش تحلیل پوششی دادهها 37

2-2-17معایبDEA 37

2-2-18 ویژگیهای تحلیل پوششی داده ها 38

2-2-19 قابلیتهای کاربردی تحلیل پوششی دادهها 38

2-2-20 رتبه بندى در روش تحلیل پوششی دادهها 38

2-3 پیشینه تحقیق 39

2-3-1 تحقیقات خارجی 39

2-3-2 تحقیقات داخلی 42


5-6 فهرست منابع و مآخذ

5-6-1 منابع فارسی

5-6-2 منابع انگلیسی

ادامه مطلب و دریافت فایل

پروپوزال ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش از نگاه دبیران دوره دبیرستان:رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی,رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش,رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی از نگاه معلمین,ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی,بررسی رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی,ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی,پروپوزال ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی

مقاله ترجمه شده رشته مکانیک – عمران با عنوان مروری مختصر بر تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک در پوسته های استوانه ای:خزش,ثبات ویسکو الاستیک,پوسته های استوانه ای‏,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروشگاه ساز فایل ,مقاله ترجمه شده,مقاله ترجمه شده رشته مکانیک – عمران با عنوان مروری مختصر بر تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک در پوسته های استوانه ای,دانلود مقاله ترجمه شده,مقالات ترجمه شده,انجام ترجمه مقاله,مقاله ترجمه شده رشته مکانیک

ارائه یك فاكتور فراموشی پویا در الگوریتم RLS و بكارگیری آن در شناسایی و ردیابی:فاکتور فراموشی,RLS,ماتریس همبستگی,گرادیان MSE

پاورپوینت و ارائه کامل ترانزیستور BJT:دانلود پاورپوینت ترانزیستور,دانلود پاورپوینت ترانزیستور BJT,دانلود پاورپوینت ترانزیستور دوقطبی,دانلود پاورپوینت ترانزیستور پیوندی دوقطبی,دانلود پاورپوینت و ارائه کامل ترانزیستور BJT

پروپوزال ارزیابی و تطبیق راه حل های امنیتی در محاسبات ابری:امنیت در رایانش ابری,پروپوزال محاسبات ابری doc,پروپوزال رایانش ابری,دانلود پروپوزال رایانش ابری,پروپوزال امنیت در رایانش ابری,پروپوزال راه حل های امنیتی در محاسبات ابری,مقایسه راه حل های امنیتی در محاسبات ابری,شبیه سازی راه حل های امنیتی در محاسبات ابری

سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص ‌های بیمارستانی:سبک رهبری,شاخص بیمارستانی,سبک رهبری مدیران,سبک رهبری مدیران بیمارستانی,سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص ‌های بیمارستانی,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت بهداشت

بررسی قابلیت دسترسی بالا در رایانش ابری با تاکید بر روشهای دستیابی به مراکز داده:قابلیت دسترسی بالا,بررسی قابلیت دسترسی بالا در رایانش ابری,روشهای دستیابی به مراکز داده در رایانش ابری,دستیابی به قابلیت دسترسی بالا در سیستمهای كلاستر,مفاهیم پایه قابلیت دسترسی بالا,معیارهای سنجش قابلیت دسترسی,تحقیق در مورد رایانش ابری

حد نوسان قیمت در بورس:حد نوسان قیمت سهام,آثار حد نوسان قیمت در بورس,آثار حد نوسان قیمت در بورس تهران,مقایسه توقف معاملات و حدنوسان فیمت سهام,بررسی شیوه به کارگیری حد نوسان قیمت در برخی از کشورها,بررسی شیوه اعمال حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران,دانلود تحقیق حد نوسان قیمت در بورس

مدل مخفی مارکوف و بهترین الگوریتمهای آموزش ( نسخه کامل و آپدیت شده ):مدلهای آماری,مدل پنهان مارکوف,مدلسازی سیگنال,معماری مدل پنهان مارکوف,مدل مخفی مارکوف,مدل مخفی مارکوف و الگوریتمهای آموزش,کاربرد مدل مخفی مارکوف

جزوه آناتومی اندام - بخش فوقانی:جزوه آناتومی اندام بخش فوقانی